مرحله شك

وقتي دوتا آدم با هم رابطه برقرار مي كنن و تصميم مي گيرن با هم دوست بشن وارد يك بازي مي شن كه مراحل مختلفي داره. لطفا اگه از كلمه بازي خوشتون نمي آد يك كلمه بهتر جايگزينش كنيد. اين بازي مراحل مختلفي داره و طبيعتا هر مرحله اي شرايط خاص خودش رو مي طلبه وقوانين مخصوص به خودش رو داره.
يكي از مهم ترين مراحل دوستي مرحله شكه. شك كردن در اوايل دوستي جزو لاينفك هر رابطه طبيعي است و در اين مرحله سطح توقعات دو طرف از همديگه تعيين مي شه. خيلي از رابطه ها به علت غرور يا بي تجربگي طرفين در همين مرحله ساكن مي مونه و پيشرفت نمي كنه. و بعضي هاشون هم در همين مرحله خاتمه پيدا مي كنه. چيزي كه ضامن بقاي رابطه در اين مرحله است صبر و بينش دو طرف نسبت به شك طرف مقابله. كساني كه پاسخ شك طرف مقابل رو با طمانينه و آرامش با رفتار متين و سنجيده بدن يك دوستي ارزشمند رو پايه گذاري كرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: