يك مفهوم ساده

خيانت خيانته. شاخ و دم هم نداره. آدم خاين هم خاينه . چون و چرا هم نداره. اينو بدون بعد هر كاري دلت خواست بكن. آدمي كه مي دونه يه نفر ديگه داره خيانت مي كنه ولي اهميت نمي ده هم خاينه. نظر شما چيه؟
اما به قول يه نفر تا يه چيزي سرت نيومده راجع بهش نظر نده، شايد كه پلنگ خفته باشد.

هیچ نظری موجود نیست: