نفر اول و نفر دوم

نفر اول، ديپلم است.
او، پول ندارد.
او اهل مطالعه است.

پس، نفر اول، در مقايسه با نفر دوم، تا اينجا فرق چندانی ندارد.

اما نفر اول، برخلاف نفر دوم،
آنقدر مرد است که توانسته
تصميمش را بگيرد
و زن مورد علاقه اش را انتخاب کند
و می خواهد با زن مورد علاقه اش ازدواج کند.

نفر اول، آنقدر مرد است که توانسته، تصميمش را
در عرض يک ماه بگيرد.

اما نفر دوم،
هنوز بعد از اين همه وقت، تصميم خاصی نگرفته.

همه می گويند، (همه يعنی من، يعنی او، يعنی همه...)
خاک بر سر نفردوم
که به هيچ دردی نمی خورد.

هیچ نظری موجود نیست: