نوكري توي بهشت رو به حكمراني جهنم ترجيح مي دي؟

هر از چند گاهي پيش مي آد...
هر از چند گاهي فقط يه نخ وينستون فول ريچ جواب مي ده. اينجوري يعني ديگه نوكر جهنم نيستي... صداي بلند موزيك.... تا حالا شدي حكمران جهنم. با يه نسكافه كنارش مي شي دربون بهشت.
يكي از معيارهاي خوشبختي اينه كه بتوني هروقت دلت خواست يه نسكافه قوي براي خودت درست كني و صداي نوار رو تا ته بلند كني و يه وينستون فول ريچ آتيش كني. اگه او هم كنارت باشه كه يعني سلطان بهشتي.
شما ترجيح مي دين حكمران جهنم باشين يا دربون بهشت؟ چرا؟

هیچ نظری موجود نیست: