از طرف من خودت رو ببوس
از ميان كوچه پس كوچه هاي خيال كه مي گذري، همراه ثابتي براي خودت جست و جو نكن. دست كرم خاكي را براي رسيدن به پروانه بگير و دلش را به دست بيار ولي يادت باشد كه حتما به مورچه ها هم سلام كني. (البته اگر قبلا لهشان نكرده باشي). حالا نوبت گلها و درختهاست... البته من مي دونم در تمام طول مسير داشتي فقط و فقط به خورشيد فكر مي كردي.

هیچ نظری موجود نیست: