من امروز پر از انرژيم :)

اتفاقات ساده اي در زندگي وجود دارند كه با خود موجي از انرژي به همراه دارند. البته دريافت انرژي هميشه بستگي به ظرفيت انرژي گيرنده هم دارد. از خدا مي خواهم هيچ كس را انقدر خسته و كور نكند كه حتي اگر در كنار منبع انرژي قرار گرفت توانايي جذب نداشته باشد. من امروز پر پر پرم از انرژي. احساس مي كنم هيچ كس و هيچ چيز نمي تونه مانع من باشه. چقدر خوبه كه هر روز صبح همين اتفاق بيفته...

هیچ نظری موجود نیست: