جين

بالاخره خريدم. 24 تا قوطی.
ديشب رفتم پيش اشکان و آوردمشان خانه.
تمام راه می ترسيدم که جلوی ماشينم را بگيرند!
اما الان همه شان همينجا هستند، يک عالمه قوطی خوشگل و هيجان انگيز.
دوست دارم بعد از اينکه تمام شدند، روی ميزم نگه دارمشان.
درونشان را با آب پر می کنم، می کنمشان گلدون.
آن وقت روی ميزم يک عالمه گلدون خوشگل خواهم داشت.

هیچ نظری موجود نیست: