گاوی در صندوق

افتخار بزرگی نيست که آدم نوشته ای داشته باشه که فقط در وبلاگ صندوقخونه چاپ شده باشه؟!

هیچ نظری موجود نیست: