سينمای خانگی
با پروژکتور، روی ديوار در ابعاد بزرگ، VCD ديديم.
فيلم Matrix، برای دهمين بارم بود شايد.
چقدر پول داشتن و در خانه سينما داشتن خوب است. کف کردم!
چقدر فيلم ماتريکس خوب است، حتی اگر دفعه ی دهم باشد.
چقدر جای او خالی بود، چقدر او را دوست دارم، چقدر دلم تنگ شده است.
چقدر اين روزها کار دارم،
قرار است تا فردا دوتا گزارش تحويل دهم هنوز هيچ کاری نکردم.
اما می ارزيد، تجربه ی جالبی بود.

هیچ نظری موجود نیست: