آن سوي مه 6 - گلدون 2

معلم خصوصي كاملا مفيد بوده و در نتيجه آنسوي مه ديگر گلدون نبوده و يك پيتزا طلبش باشه وقتي دوباره اومد ايران. 6-2 باختم تا با خاطره خوب وطن عزيز رو ترك گفته ما را فراموش نفرماييد!! ( گلدون به اين پر رويي ديده بودي تا حالا؟)

هیچ نظری موجود نیست: