عيد سعيد فطر

اين عيد سعيد باستاني بر تمامي مسلمين جهان گرامي باد! اميد است در ‌ظل توجهات حضرت ولي عصر همواره موفق باشيد و در راه پيشرفت اهداف امام راحل(ره) گام برداريد. ميهن عزيز اسلامي به فرزندان هميشه در صحنه اي چون شما افتخار مي كند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اي آنكه در خارج از ايراني! دلت براي ميهن عزيز اسلامي تنگ نشده؟!

هیچ نظری موجود نیست: