برد با كساني است كه در زندگي ريسك مي كنند

اين جمله رو سلموني جديد من بهم گفت و با همين يه جمله يه مدل جديد رو روي موهاي من اعمال كرد! نمي دونم شايد واقعا همين يك مدل رو بلد بود اما من از نتيجه كارش راضيم. ريسك كردم تا در زندگي موفق باشم! خدا كنه تو كار هم جرات ريسك پيدا كنم.

هیچ نظری موجود نیست: