خدا با ماست. ماست خالي هم نداريم. هيچ ربطي هم نداره!

دقت كردين هر وقت كه يه ذره كمتر از اونچه كه هميشه بوده فكرتون رو به كار مي ندازيد و انرژي كمتري براي راست و ريست كردن كاراتون صرف مي كنيد همه چي مي ريزه به هم؟ براي من كه اين اتفاق بارها و بارها افتاده. يعني هر وقت يه ذره - فقط يه ذره - خسته تر و بي انرژي تر از هميشه به مسايل دور و بر و كارها و دوستها و ... فكر مي كنم يا وقت هايي كه اصلا دلم نمي خواد به چيزي فكر كنم ، دوستام ازم مي رنجن، همه تو خونه شاكي مي شن، وب لاگ هم كه قربونش برم خيلي وقته ديگه نمي نويسم و... نمي شه خب. بعضي وقتا نمي شه جان من. اصلا من بايد هفته اي يك بار يه مسافرت 8 روزه برم!!!

هیچ نظری موجود نیست: