ما براي آنكه ايران خانه خوبان شود ، رنج دوران برده ايم.

ولي حالا پس از پديده فرار مغز ها، همه مغز هاي فراري بي همه چيزي كه براي ادامه مغز بودن آمريكا رو انتخاب كردن، توسط پليس محترم آمريكا فرا خوانده مي شوند و پس از اينكه دست و پايشان با زنجير بسته مي شود چند روز -ناقابل- زنداني مي شوند تا بعدا سر فرصت بازجويي(!) شوند. واقعا ضريب هوشي آمريكايي ها پايينه ها... چرا نمي فهمند ما براي آنكه ايران خانه خوبان شود ، رنج دوران برده ايم؟

هیچ نظری موجود نیست: