يلدا، ترافيک و من

لعنت به اين ترافيک.
لعنت به اين شهر که با هر اتفاقی ترافيک می شه.
لعنت به من که حواسم پرته و کيفم رو جا گذاشتم! :(
اين رو همين الان که رسيدم خونه يادم اومد.
و هرچقدر هم زنگ زدم به اونجائی که کيف رو جا گذاشتم، کسی گوشی رو بر نمی داره... .

مثلاً امشب يلداست!
به قول گلدون، خوش بحال اونهائی که اين سنتهای قشنگ رو زنده نگه داشتن و الان داره بهشون خوش می گذره.

هیچ نظری موجود نیست: