خواب عجيب - تعبير عجيب تر

خوابم بنا به دلايل اخلاقي و اينكه هويت اين گلدون پر از كود! بر همگان آشكار و مبرهن است از وزارت سانسور(ارشاد سابق) مجوز اكران عمومي نمي گيرد و به اكران خصوصي اكتفا مي كند. فقط همين قدر بدانيد كه مربوط به نوعي روابط انساني مي گردد كه انسان با دوست، آشنا و همكار خودش مي تواند داشته باشد. (مي دانم سخت است ولي سعي كنيد بي تربيتي فكر كنيد)
يكي از دوستان كه خواب را از دهان خود شخص بنده استماع كرده بود، آن داستان - كه مادر گلدون هم در آن هيچ نقشي نداشت را - عينا براي دوستش كه تعبير خواب بلد است نقل مي كند. ظاهرا تعبير اين خواب شيرين(!) بنده كه احتمالا از سنگيني شام ديشب به اضغاث احلام تبديل نشده بوده و عينا روياي صادقه بوده است، اين بوده است كه بنده به دنبال شخصي هستم كه با ازدواج با او، خلا رفتارهاي ناقص مادر بنده پر شود و به اصطلاح ايشان در حقم مادري كند!! البته تا جايي كه من شنيده ام، طبق نظر روانشناسان حاذق اين كره خاكي، تمام افراد بشر به دنبال ملاك هاي اينچنيني در شخص مورد نظرشان براي ازدواج هستند. بدين معنا كه پسران به دنبال نوعي محبت و مراقبت ويژه مادرانه و دختران به دنبال نوعي حمايت و پشتوانه پدرانه در همسر خود مي گردند. آقاي معبر در نهايت به بنده توصيه كرده اند كه به دنبال شخصي بگردم كه در حقش شوهري كنم نه پسري..

هیچ نظری موجود نیست: