سايت نگارخانه الهه هک شد

از بعد از جلسه ديروز، چندين سايت ايرانی هک شده اند که به نظر من اين موضوع به هيچ وجه با جلسه ديروز بی ارتباط نيست. از جمله ی اين سايتها، سايت هنری فرهنگی نگارخانه ی الهه در آدرس http://www.elahe.net بود که الان ديگه کار نمی کنه. همچنين سايت مجله ی دنيای کامپيوتر و ارتباطات و وبلاگشون.

هیچ نظری موجود نیست: