يه دليل ديگه كه من از كار بدم مي آد!

من خيلي متاسفم كه نمي تونم از توي شركت چت كنم و احساس مي كنم دوستان زيادي رو از دست مي دم و دوستان بالقوه زيادي رو هم به دست نميارم.

هیچ نظری موجود نیست: