تنهايي غصه بخور
يه جمله انگليسي هست كه رو ذهن من تاثير بدي گذاشته. البته خود جمله جمله بسيار قشنگيه اما به من اين حس رو مي ده كه اگه بخواي غصه هات رو با يكي ديگه در ميون بذاري تنها مي موني:
Laugh and the world laughs with you, weap and you weap alone

هیچ نظری موجود نیست: