منظورم اين بود كه...

دنيا بر اساس آنچه ما به آنها ديكته كنيم و خود را لايق آن نشان دهيم با ما رفتار خواهد كرد، نه بر اساس شعار يا ادبيات به اصطلاح كهن* يا فرهنگ غني گذشته * و آثار باستاني * غني! خانه خوبانم كجا بود؟
* Something in the PAST*

هیچ نظری موجود نیست: