مساله اول

يه دختر داريم، 18 19 ساله. فوق العاده لوس، خودخواه و تا حدامکان نازپرورده. خودش می گه می خوام عروسی کنم. پسرها هم که از خداشونه يک خانواده ای بگه دخترمون و می خواهيم عروس کنيم، اونها هم زودی برن خواستگاری. هم فاله هم تماشا. يه مهمونی و يکی دو تا دختر خوشگل تر و تميز و کمی بگو بخند و بعدش ده برو که رفتيم!
حالا اين دختره از يکی از اينها خوشش مياد. چی کار کنيم؟

Choose all that apply
1. ازدواج خيلی خوب است و انسانها اگر ازدواج کنند خيلی خوب است و آنها ساخته می شوند و زن و مرد زندگانی خواهند شد.
2. ازدواج خيلی خوب است ولی انسانها اگر در بچگی و حماقت ازدواج کنند نتايج بسيار بدی به بار آورده می شود.
3. ازدواج اصلاً خوب نيست و اگر انسان ازدواج کند خيلی بد می شود و دهنش سرويس خواهد گرديد خصوصاً اگر بچه باشد دهنش سرويس تر خواهد شد و بعد با دو عدد توله هيچ غلطی هم نمی تواند بکند.
4. ازدواج مثل هندوانه است که در آن بسته می باشد و فرقی نمی کند که شما در چه زمان و با چه کسی ازدواج کنيد و درهرصورت امری است که انسان را ياد تخم مرغ شانسی می اندازد.

هیچ نظری موجود نیست: