عرايض

آقا ما اگه نخوايم روزي صد دفعه يه نفر رو ببينيم بايد كي رو ببينيم؟ مي گن مار از پونه بدش مي آد دم لونه اش سبز مي شه. حالا شده حكايت ما. آدم با شيطان رجيم هم كاربشه با بعضي ها نشه! اشاره به شخص خاصي نباشه ها! اونم آخه نه روزي يه بار روزي صد دفعه مي آد مي شينه از فتوحاتش مي گه. فلاني رو اونكار كردم ، بهماني رو فلان كار كردم. يه چهره اي هم از خودش تو جمع وب لاگي ها ساخته كه هر كي ندونه فكر مي كنه حضرت عيسي است. هيشكي از زير دستش سالم در نمي ره. همه دختراو پسراي شركت مي شناسنش... حالا از ما گفتن. ما همه اين ها رو رك و پوست كنده گفتيم ء فردا دوباره مي آد و همون آش و همون كاسه... پوففففففففففف. يه بنده خدايي بهش گفته بود گروه فشار با خاك يكسان شد خدا آخر و عاقبت ما رو به خير كنه.
از ما كه گذشت دندم نرم مي خواستم نبازم. باورتون نمي شه از ايشون بپرسيد!

هیچ نظری موجود نیست: