چند نكته كوچك براي زندگي بهتر

اگه پيرهنت رو خودت اتو مي كني، اتوي آستينش رو حتما به زنت بسپار چون هيچ قت از پسش بر نخواهي آمد.
اگه چراغ هاي جلوي هيچ ماشيني رو نمي شناسيد دست كم چراغ هاي جلوي بنز Elegance 2002 را بشناسيد كه روي خط سفيد ممتد در هنگام سبقت با ماشين پليس شاخ به شاخ نشويد.
هر وقت احساس كرديد دستشويي داريد، تنبلي را كنار بگذاريد ، ضرر نمي كنيد.
با خود مهربان باشيد، گاو و گلدون بخوانيد.

هیچ نظری موجود نیست: