ما انتخاب می کنيم، يا انتخاب ما رو؟

خواننده ی مورد علاقه شما کيه؟
Shakira؟ Eminem؟
دهه ی 80 کی بود؟ Michael Jackson؟

بنظرتون بهترين فيلم امسال چيه؟
Spiderman؟ Harry Potter؟

دختر روياهاتون چطوری بايد باشه؟ (اونهاتون که پسريد)
موی بلند طلائی؟ يا نه، موی کوتاه مشکی، اونم تيغ تيغ؟
هيکل باريک؟ سينه و باسن بزرگ؟
آها، درست مثل باربی، نه؟

ما فکر می کنيم انتخاب می کنيم. ما فکر می کنيم که خودمون تصميم می گيريم.
ياد فيلم Matrix می افتم... ما فقط فکر می کنيم که داريم انتخاب می کنيم.
انتخابی در کار نيست.
سليقه ی ما به ما تحميل می شه. انتخابهای ما، مثل آمپول، به ما تزريق می شه.
و بعد که انتخاب، به ما اعمال شد، ما حس خوبی پيدا می کنيم...
حسی مثل حس Up to date بودن، حس مدرن بودن.

هیچ نظری موجود نیست: