8 نکته خاله زنکی، برای بهتر زيستن!

1. قربون صدقه ی همديگه بريد.
2. به هم بگيد که چقدر همديگه رو دوست داريد.
3. بعضی از اسرارتون رو به طرف مقابل بگيد، تا بفهمه که چقدر به شما نزديکه.
4. حرفهای طرف مقابلتون رو با دقت گوش کنيد و به آنها اهميت بديد. اهميتتون رو به طرف مقابل نشون بديد.
5. حسهاتون رو کلاً نشون بديد. خصوصاً حسهای مثبت رو. نشون بديد که طرف مقابل رو درک می کنيد. نشون بديد که چقدر اون براتون مهمه.
6. همديگر رو به دفعات خيلی زياد در آغوش بگيريد، ببوسيد و نوازش کنيد.
7.به همديگه اعتماد داشته باشيد.
8. برای همديگه به بهانه های مختلف کادو بخريد.

متمم: کی گفته خاله زنکيه! اين لفظ خاله زنکی، از اون ترسهای مسخره ی من ناشی می شه، که نکنه مثلاً حرف عاشقانه به زبان ساده زدن، باعث بشه که بعضيا فکر کنن من دارم حرفهای Cheap می زنم. نه به نظر من اين حرفها، اصلاً خاله زنکی نيست و خيلی اشتباه کردم که گفتم خاله زنکی. بنظرم اين حرفها خيلی خيلی قشنگند و بنظرم درد روابط خيلی از ما، عدم رعايت همين نکات به ظاهر ساده است.

هیچ نظری موجود نیست: