جوک برره ای

اين مهران مديری خيلی آدم خلاقيه. از اخلاقهای جالبش اينه که کارش رو Update می کنه و هميشه برنامه هاش يک روند صعودی رو طی می کنند.
ولی جدای از همه ی اينها، يک جوک برره ای شنيدم که خيلی دلم خواست برای شما بگم! فقط بايد اين جوک رو با لهجه بخونيد. درضمن اين جوک برای کسانی که برنامه طنز پاورچين رو نگاه نمی کنند هيچ معنی ای نمی ده.

يک روز آقا داوود از گل ياسمن می پرسه: "گل ياسمن بانو، شما امروز سوتين نبسته بيديد؟"
گل ياسمن می گه: "ها! آقا داوود، از کجا فهميدين؟"
آقا داوود می گه: "آخه داره لـــــــــــــــــــــــــــــق وزنه!" :)

هیچ نظری موجود نیست: