در خشك شويي

- آقا اين پيرهن من مثل اينكه خوب اتو نشده!!
- آخ. معذرت مي خوام آقا اين كارمند ما اشتباه كرده. اگه مي شه ده دقيقه به من فرصت بدين. الان درستش مي كنم.

در اين شرايط احساس مي كنم ديگه لازم نيست زبان بخونم!

در بقالي

- هي آقا چي كار مي كني. سوا نكن
- آقا جون سوا نمي كنم. تخم مرغش شكسته مي خوام با يه سالم عوض كنم.
- نمي شه كه آقا. شكستس كه باشه. توي يه شونه تخم مرغ خب دوتاش هم شكستس ديگه!!
- ...

Ad infinitum يعني Continuously , Non- Stop and with no end مثال:
He is like chatterbox. He speaks ad infinitm.

بايد ad infinitum زبان بخونمD:

هیچ نظری موجود نیست: