جام اسنوكر
ديروز مسابقات اسنوكر قهرماني تهران در باشگاه شاهنشاهي (انقلاب فعلي) برگزار شد. (راستي من خيلي دوست دارم اسامي سابق همه چيز رو اول بگم و بعد اگه لازم بود اسم فعليش رو بگم.) عده زيادي شركت كرده بودند كه همه اين كاره بودند و بازي هاشون خيلي خوب بود. اما آب دماغ همشون به راه بود. يه مشت معتاد درب و داغون كه از همين راه پول در مي آوردن. جدا ناراحت كننده بود، چون به نظرم اسنوكر بازي باكلاسيه ولي اون ها همه تيغي باز بودن. آخرش هم دو تا از همون شيره اي ها رسيدن فينال. نكته مثبتش هم ميزاي انگليسي اعلاش بود كه حرف نداشت. مي دونين كه روي يه ميز خوب كه ماهوتش تازه باشه هيچ وقت شار از ميز پايين نمي افته. تكرار مي كنم هيچ وقت، مگر اينكه مخصوصا بخواي بندازي پايين و پرشي بزني!! بنابراين اگه تازه كارين و شارتون از ميز بيرون مي افته نگران نباشين كه تقصير ميزه. تا اطلاع ثانوي سعي مي كنم ديگه از اسنوكر ننويسم. ( شايد از ايت بال نوشتم!!)

هیچ نظری موجود نیست: