تنگرام

اسم کتاب آلمانی من هست تنگرام (Tangram). تنگرام اسم يک بازی فکری ساده است که ظاهراً متعلق به چين باستانه. تنگرام، جدای از اسم کتاب زبانی که دوستش دارم، برای من معنی عميق تری داره. تنگرام بازی ای است که من 6 يا 7 ساله ساعتها و روزها با آن بازی می کردم. هفت قطعه هندسی ساده که از کنار هم گذاشتنشان، اشکالی با معنا ساخته می شود. کاش پدر يا مادر من هم مثل مثلاً نوشی که داره روز به روز از بچه هاش می نويسه، يک جائی، توی يک دفتری، حالا روز به روز نه، ماه به ماه، می نوشتند که الان پسر کوچولوشون داره چی کار می کنه. اين نوشته ها اگر وجود داشت، الان خيلی کمکم می کرد. می توانستم بهتر، پاسخ سوال "من کی هستم؟" رو پيدا کنم، اگر از کودکی ام بيشتر می دونستم. اميدوارم پسرک نوشی، قدر بداند وقتی 27 سالش شد!
بهرحال ديروز گشتم و نسخه ی ديجيتالی بازی عزيزم رو پيدا کردم و جالب اينکه بعد از گذشت نزديک 20 سال، هنوز برام همونقدر جذاب بود و مدتها مشغول بازی بودم. هرچند انگار اون قطعه های پلاستيکی قرمز رنگ که هنوز هم دارمشون، کيفشون از اين نسخه ی مدرن خيلی بيشتره.
اگر شما هم دوست داريد همبازی بچه گی های گاو باشيد، حداقل يک بار تنگرام بازی کنيد.

هیچ نظری موجود نیست: