10 روز ديگر، به دنيايتان خواهم آمد! صبر کنيد.

هميشه معتقد بودم که تولد يک انسان، معنائی خيلی بيشتر از آنچه به نظر می رسد دارد. اين اعتقاد، از کودکی با من بود. اين که روز تولدم، با حوادث مهم ديگری همراه است، هميشه.
الان که نگاه می کنم، می بينم که هر سال به باورم نزديک و نزديک تر می شوم.
تولد من، 29 اسفند است.
از اينکه تولدم يک روز خاص است، خوشحالم (فکر کنم اين روز را مديون برنامه ريزی پدر و مادرم هستم (; ).
از اينکه روز تولدم مصادف با ملی شدن صنعت نفت است خوشحالم.
از اينکه تولدم همان روزی است که سال تحويل می شود، خوشحالم.
از اينکه طبيعت هم با من متولد می شود هر سال، خوشحالم.
از اينکه روز تولدم تعطيل رسمی است، خوشحالم.
از اينکه شکل گيری وبلاگمان، حدود يک ماه قبل از تولدم و اضافه شدن خودم به وبلاگ، 3 روز بعد از تولدم است خوشحالم.
و از کلی تولد ديگر خوشحالم. تولد يک رابطه در همين روزها، تولد گالری الهه، تولد تصميمات بزرگ زندگی ام.

برای تولدم، جشنی خواهم گرفت.
همه تان دعوتيد... .

هیچ نظری موجود نیست: