ملتي از گوسفندان

اگه يه نفر در حال جون دادن باشه و ملتي بالاي سرش باشند ولي فقط با هم حرف بزنن و كاري نكنن بهشون چي بايد گفت؟

هیچ نظری موجود نیست: