اين روز ها با هر كي حرف مي زنم فكر مي كند من عصبانيم! چرا نمي فهمند آنچه دلم را مي لرزاند آن چيزي است كه با عث شده است اين كلمات كنار هم قرار بگيرند:
ايران، تنيس، شليل ،...، ..

هیچ نظری موجود نیست: