پس من کجا بيدم؟!

خدا را شکر که گلدون می نوشت وگرنه از غصه می مردم.
به هرحال اينکه چرا ننوشتم و تا الان کجا بودم را ترجیح می دهم درباره اش صحبت نکنم!
الان هستم ولی.

هیچ نظری موجود نیست: