چند نكته

فرض كنيد شما به عنوان نماينده شركتتان در حال مذاكره با يك شخص بسيار مهم هستيد. مثلا مدير پروژه بنز M Class. دو نكته مهم را در مذاكره با اينگونه افراد همواره مد نظر داشته باشيد تا راحت تر صحبت كنيد:

1- فردي كه آن طرف ميز مذاكره نشسته ، براي مذاكره با شما آمده. پس به مذاكره با شما و به شركت شما احتياج دارد. هر چند از شركت بنز يا بويينگ باشد. ( همه اشخاص معروف و مهم هم در دستشويي از همان چيز هاي قهوهاي كه شما درست ميكنيد درست مي كنند و نهايتا سيفون را مي كشند و تا آن چيز قهوه اي پايين نرفته چشم از آن بر نمي دارند.)

2- اين شخص بسيار مهم هم منافعي در اين كار دارد. پس margin سود و منافع طرفتان را بشناسيد و مگر در مواقع خاص و براي اهداف خاص سعي در چونه زدن هاي بي مورد نكنيد. تنها كاري كه مي توان انجام داد كم كردن margin سود طرف مقابل است. سعي در از بين بردن سود طرف مقابل نهايتا به ضرر خودتان يا بنگاهي كه شما نماينده اش هستيد تمام خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: