تنبل نرو به آمريكا، آمريكا خودش داره ميا !

هیچ نظری موجود نیست: