مرسي خدا

اين متن را كلي تغيير دادم، انگولك كردم، آخرش گفتم نمي‌گذارم. بعدش گفتم كه هيچم بد نيست... خلاصه كلي فكر كردم. اما آخرش با كمي سانسور مي‌نويسم

از خدا ممنونم.
از خدا ممنونم، كه اين چيزها را آفريد:

- زن
- sex
- شيريني
- امكان جيش كردن
- ...

هیچ نظری موجود نیست: