وداع

كاوه هم رفت. رفت آمريكا و به آرزوي تمام عمرش رسيد.
امشب براي آخرين بار رساندمش همان جاي هميشگي در اكباتان، كنار همان جاده آسفالت هميشگي... بعد از 15 سال، شايد.

ما قدر همه چيز را، تازه وقتي از دستشان مي‌دهيم مي‌دانيم

هیچ نظری موجود نیست: