الكل گندم

امروز رفتم خريدم! واقعاً مجاز شده!
اگر خيلي الكل خونتان پائين آمده بود و دوست هم نداريد كه كار خلاف بكنيد، بريد به اولين داروخانه و خيلي شيك، سفارش الكل گندم بدهيد. البته فرصت نشد كه بخورم، اما ظاهراً بايد كمي روي آن كار كرد تا نتيجه مطلوب حاصل گردد :)

هیچ نظری موجود نیست: