كروبي خجالت نمي كشه داره خودش رو براي رييس جمهور شدن آماده مي كنه ؟

هیچ نظری موجود نیست: