من دوس دارم اداي روشنفكراي فلسفه دوست رو دربيارم. چه كتابي رو پيشنهاد مي كنيد?
ضمنا حتما علتي داره كه اون علامت سوال برعكسه

هیچ نظری موجود نیست: