گول بزنيد تا كام روا شويد
من امروز خيلي خسته بودم و يادم رفته بود كه كسي رو كه خودش مي خاد گول بخوره اگه گول نزني از دستت عصباني ميشه. حالا چه اين آدم يه دختر باشه كه ازت مي پرسه من رو دوست داري؟ چه مديرت باشه وقتي ازت مي پرسه سيستم من چطوره؟!!
حالا من پررو برگشتم به مديرم گفتم اينا همش Show و كار علمي نيست!! انگار به ناموسش فحش دادم!
اون هم عصباني شد و گفت تو از خودت Over Estimate داري! يعني فكر مي كني خيلي بهتر از اون چيزي هستي كه من فكر مي كنم هستي!!!
آره داداش من از خودم راضيم! تو هم كاش مي ذاشتي حكم مديريتت خشك مي شد بعد گوز گوز مي كردي! براي من كه اهميتي نداره تو چي فكر كني پسر جان! به هر حال من كه به توصيه خوم عمل كردم و يك روز رو فكر نكردم و زندگي كردم. يعني نمي تونم فكر كنم: كم خوابي، دندون درد، ...

هیچ نظری موجود نیست: