ش

امشب عروسي است.
به كسي نگوئيد، اما من نمي‌روم، چون دعوت نشده‌ام! يا شايد دعوتم، به من ابلاغ نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: