گاو، Again

لحظه‌اي حتي،
در دوست داشتنم اگر شك كني
تمام آسمانها و زمين را زير و رو خواهم كرد
و تو را خواهم يافت
و كنارت خواهم نشست
تا فقط بگويم
كه دوستت دارم

هیچ نظری موجود نیست: