ترجمه‌اي آزاد از شعر Oh Father اثر Samuel J. Schtonger(*)

آه پدر
قلبم، امروز، انگار
برايت مي‌تپد
چون هميشه
شايد خاطرات آن سالهاست
پرواز پروانه‌‌هاي باغهاي لنينگ (Lening)

آه پدر،
از تو دور شده‌ام
امروز، انگار
تنهايم.
سنگفرشهاي گميرُد (Gammyroad) يادت هست؟
آن روز كه برف آمده بود
و آدم برفي مي‌ساختيم.

پدر
دستانم را مي‌گيري؟
مي‌خواهم دوباره
از روي پله‌ي سوم نشيمن
بلند بپرم
-------------
(*) ببخشيد، ولي همچين شاعري اصلاً وجود ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: