عشق چشم ها را كور مي كند
چشم كورشده از عشق جايي را نمي بيند
جايي را نمي بيند به جز تابندگي روي معشوق
و آنگاه
عميق ترين بينايي ممكن از تابش روي معشوق حاصل مي شود
.
.
خب! اينا به من چه ربطي داره؟!!
هيچ ربطي

هیچ نظری موجود نیست: