يارگيري نفر به نفر يا همون
من تو من
دوست عزيزي از من خواست حسش رو تحليل كنم. من هم كردم!
دوست عزيز روزي نيست كه به يادت نباشم! امروز هم مستثني نيست. به يادتم.
به يادتم و اين بار مي دانم
مي دانم كه عاشقت نيستم
عاشقت نيستم
عاشقت نيستم و حتي اون جوري دوستت هم ندارم
دوستت..
دوستت دارم
دوستت دارم و وقتي به ياد بعضي از حرف هات مي افتم دلم برات تنگ مي شه
دلم برات تنگ مي شه
دلم براي اينكه خوب بودي و دلت مي خواست يك چهارم درآمدت رو از اون كارها كني(!) تنگ شد
و
..
ماند!
كاش علاوه بر تلاش براي شناخت احساسات خودت كمي، فقط كمي هم در شناخت احساسات واقعي من تلاش مي كردي


قرص هايم را هر شب مي خورم
حتي امشب

هیچ نظری موجود نیست: