من كلا از اينكه يكي بگه نمي دونم چرا ولي اين جوري خوشم نمي آد
مخصوصا اگه بگه خيلي دوست دارم ها
خيلي خوبه ها
خيلي با حاله ها
ولي...
نه!!

والا نوبره والا

هیچ نظری موجود نیست: