كيش آيلند

نبودم.
كيش بودم.
تازه ديشب برگشتم.
چهار روز تمام، ارتباطم رو با تمام دنياي مسخره و كثيف و پردود و پر ترافيك و پر استرس تهران قطع كردم.
موبايلم رو خاموش كردم. حتي نخواستم آنلاين شم.

فقط خوردم و خريدم و دوچرخه سواري و جت اسكي سواري كردم و ماهي خوشگل تماشا كردم و عكس گرفتم و با ماشين كنترلي جديدم ويراژ دادم.

الان ولي برگشتم.
هنوز همه جا پره از دوده و ترافيك و استرس و غم.
انگار كه خواب بود،
همش.

هیچ نظری موجود نیست: