تكراري شده اند مشكلات ديرينه اي كه سر منشا همه شان كمبود يك چيز است: پول!

هیچ نظری موجود نیست: