اگر دوست داريد گيج نشويد نخوانيد

تيکه هايي از وجودم در يک متن ناقص اما فراموش نشدني. ببخشيد که ناقصه ولي اگه کاملش رو مي نوشتم بيشتر گيج مي شديد. جدي ميگم.

These days we hear a lot of nonsence about... , The Idea that ... has become one of the great cliches of our time. Some believe that ... but close examination does not bear out the claim. ... the same cannot be said for ...
It is a fallacy to suppose that ...
Also,
Moreover,
In addition to ... ,

When comparing ... and ... the conclusions to be drawn are obvious.

يادش به خير
گفتم که نخونيد

آخ ! خوب شد يادم افتاد:
A sharp fall(decline)
hit the pick (reach a pick) No A sharp increase is better than a gently decline(Slightly,gradually)
and..
A considerable rise is better than remaining the same.
چه برسه به
staying constant or remaining stable

و بعدش هم که اون شب به ياد ماندني در کنار SNCF

هیچ نظری موجود نیست: